Framtiden
är nu

Saker man lär sig under 125 år

En berättelse om JNT

Introduktion

JNT är det fjärde äldsta telefonbolaget i Finland. Det äldsta, Anvia (tidigare Wasa Telefonförening), grundades av Axel Schauman, född i Jakobstad och storebror till Wilhelm Schauman, som kan betraktas som JNT:s grundare. AinaCom (med en del av sina rötter i Tavastehus Telefonförening) och Elisa (tidigare Helsingfors Telefonförening) är de övriga av pionjärbolagen som överlevt till i dag.

En given fråga är varför det förhåll­andevis lilla bolaget i Jakobstad klarat sig, när så många andra har gått under? Och vad beror det på att JNT efter 125 år är kanske starkare än någonsin?

Den berättelse som vi byggt här försöker ge svar på de frågorna. Den 1 oktober 2012, som var JNT:s officiella jubileumsdag, presenterade vi de första slutsatserna. Sedan har vi byggt på berättelsen efterhand.

I äkta JNT-anda är ett mål att visa pionjärskap också i berättandet och skapa lösningar som ligger rätt i tiden. För den skull har vi utvecklat det webbformat du möter på de följande sidorna, där man följer spalterna sidledes på skärmen.

Vi menar att det presentationssättet har stora fördelar jämfört med den traditionella metoden att läsa uppifrån ned.

Genom att publicera på Internet kan vi dessutom alltid bygga ut berättelsen – i jämförelse är ju en tryckt bok oföränderlig i evighet. JNT-berättelsen kan därför utvecklas i takt med att tiden går och ny information till­kommer.

Vår berättelse här koncentrerar sig på åren efter hundraårsjubileet 1987. JNT:s historia fram till dess finns berättad i boken Hundra år i ledningen.

Att observera!

Olika webbläsare fungerar olika om man zoomar in eller ut. Om du tycker att sidan ser konstig ut, visa den i nor­malläget, 100 %.

Har du frågor eller kommentarer kring detta, kontakta oss gärna på historia@jnt.fi. Du medverkar då själv i det pionjärarbete som det innebär att utveckla det här sättet att berätta på webben.

Till berättelsen »